Källsortering för bostadsrättsföreningen

Med lång erfarenhet och kunskap inom källsortering har vi hjälpt många bostadsrättsföreningar att komma igång med en effektiv och miljövänlig källsortering. Med uppdaterad miljölagstiftning kan vi nu hjälpa bostadsrättsföreningar att sänka sina sophämtningskostnader genom något så enkelt och miljövänligt som källsortering.

Källsortering med hjälp av källsorteringsvärdar

Källsortering borde vara enkelt och effektivt, anser vi. Därför hjälper vi föreningar med sin källsortering, bl.a. med inköp, installation och märkning av kärl för förpackningar av plast, glas, plåt, pappersförpackningar och kartong. Varje bostadsrättsförening tilldelas en källsorteringsvärd som håller ordning i miljörummet och som tvättar ur kärlen efter varje besök.

Vi etablerar kontakten med sophämtningsföretaget och lägger upp ett schema som passar föreningens storlek och förbrukning.

Sänkta kostnader med källsortering

Hushållsavfallet utgör en stor kostnad för bostadsrättsföreningar. I dagsläget betalar man ett fastpris för varje kärl och hämtning, men med de nya reglerna kommer vikten att avgöra kostnaden för hushållsavfallet. För de föreningar som inte använder sig av källsortering kommer kostnaderna att öka, medan de föreningar som börjar med källsortering kan sänka dem. Genom att källsortera hushållsavfallet minskar vikten och därmed priset.

Enkelt summerat betyder de nya reglerna att miljövänner premieras medan miljöbovar straffas.

Argument för källsortering

Det finns många orsaker till varför källsortering är bra. Ovan tog vi upp sänkta kostnader som ett argument, men det finns givetvis fler viktiga orsaker till varför man källsorterar.

Hushållsavfall innehåller både värdefulla och farliga ämnen. Genom källsortering kan de miljöskadliga ämnena tas omhand och de värdefulla återvinnas. Källsortering och återvinning betyder att materialen får nytt liv och vilket betyder att vi sparar på de förgängliga naturresurserna. Källsortering är alltså bra för både människan, djuren och naturen.

Vill du veta mer?

Hur kan vi hjälpa dig?
08-744 26 01
info@rubin.nu

Rubin Facilitetsservice

Företaget som grundades 1992 sysselsätter idag ca 20 medarbetare. Rubin Facilitetsservice har belönats med Dagens Industris utnämning Gasell Företag