Avfallshantering för företag

Under en tolvårsperiod har vi hjälpt företag till en bättre och miljövänligare avfallshantering. Nu erbjuder vi en tjänst för avfallshantering som även sänker företagens kostnader.

Vi hjälper till med avfallshantering

Vi hjälper företag med sin avfallshantering, detta gör vi genom att tillhandhålla en källsorteringsvärd som ser till att avfallshantering och källsortering fungerar som det ska och att hämtningarna sker som planerat. Källsorteringsvärdarna städar även miljörummet och tvättar ut kärlen vid varje besök. Avfallshantering har aldrig varit så bekvämt som nu.

Avfallshantering på ett enkelt sätt

Det som vanligtvis sorteras ut vid avfallshantering är förpackningar i plåt och plast och glas, men även pappersförpackningar, tidningar och kartong. Vi hjälper till med installation av de kärl som kunden önskar och vi ser givetvis till att märka upp kärlen med tydliga skyltar. Därefter etablerar vi en kontakt med det företag som hämtar upp förpackningarna och skapar även ett rullande schema som passar företaget. Då förbrukningen varierar mellan företag så skräddarsyr vi givetvis lösningar som passar kunden. Vår idé är att avfallshantering ska vara enkelt och lönsamt.

Sänk kostnaden genom avfallshantering

I dagsläget utgör hushållsavfallet en stor kostnad för företagen. Idag betalar man ett fastpris för varje kärl och hämtning, men inom kort träder nya regler i kraft där vikten avgör kostnaden för hushållsavfallet. De företag som saknar lösningar för avfallshantering kommer därför att öka sina kostnader, medan de företag som finner lösningar för sin avfallshantering kan sänka sina kostnader.

Det hela är rätt enkelt, miljövänner betalar mindre medan miljöbovar betalar mer. Genom att källsortera hushållsavfallet minskar vikten och därmed priset.

Vill du veta mer?

Hur kan vi hjälpa dig?
08-744 26 01
info@rubin.nu

Rubin Facilitetsservice

Företaget som grundades 1992 sysselsätter idag ca 20 medarbetare. Rubin Facilitetsservice har belönats med Dagens Industris utnämning Gasell Företag