Uppföljning

Summerasupport – Ärendehantering på webben

Enstaka ärenden

Alla ärenden kan anmälas via webben eller per telefon till vår felanmälan. Ärendet får ett ärendenummer och tilldelas en ansvarig person, normalt fastighetsskötaren. Anmälaren och styrelsen blir vartefter ärendet fortskrider underrättade om ärendets status via mail. Av mailet framgår även fastighetsskötarens telefonnummer om anmälaren vill prata med honom personligen.

Avtalsuppföljning

Inloggning
Föreningen har via sin webbinloggning tillgång till alla sina ärenden. Föreningen kan även registrera ärenden direkt i Summera support och se status, uppföljningar, ansvarig. Föreningen har även möjlighet att göra diverse urval på föreningens ärenden eller medlemmarna ärenden. Dessa urval kan presenteras i en skriftlig rapport.

Avtalet
För varje förening läggs avtalet upp i Summera support. För avtalet görs checklistor upp för saker som ska utföras enligt avtalet. Exempelvis
Tillsyn – Portar, tekniska utrymmen, tvättstugor
Avläsningar – el, vatten
Periodiska moment – Underhållsbesiktning, Trädgårdsmöbler
Utifrån dessa checklistor skapar systemet ett ärende som tilldelas fastighetsskötaren. När fastighetsskötaren utför sin rondering så kommer ärendet upp i fastighetsskötarens mobiltelefon den vecka som ärendet ska utföras. Härigenom får man kontroll på att avtalet efterlevs.

Personlig Uppföljning

Föreningen får en fast fastighetsskötare och förvaltare. Eftersom vi är ett familjeföretag med låg personalomsättning så kommer förvaltaren och fastighetsskötaren lära känna fastigheten och föreningen och därför ha lättare att se föreningens behov och ge förslag till åtgärder och förändringar.

Vill du veta mer?

Hur kan vi hjälpa dig?
08-744 26 01
info@rubin.nu

Rubin Facilitetsservice

Företaget som grundades 1992 sysselsätter idag ca 20 medarbetare. Rubin Facilitetsservice har belönats med Dagens Industris utnämning Gasell Företag