Trappstädning

Grus, sand och snö åker gärna snålskjuts med in i trapphus. Vi på Rubin Facilitetsservice tar med oss det ut igen.

Välstädade trappuppgångar minimerar halkrisken och ökar trivseln. Egentligen är det ganska enkelt, entrén och trapphuset är vårt första intryck av fastigheten. För företag är det givetvis viktigt att deras kunder ges ett trevligt välkomnande och för de boende är trapphuset en del av hemmiljön.

Anpassad trappstädning

Vi utför trappstädning i både bostadsföreningar och kontorslokaler och anpassar städschemat efter kundens behov. Beroende på verksamhet skiljer sig behovet av trappstädning åt. En kontorslokal där det dagligen passerar många kunder och medarbetare kräver oftast mer tillsyn än den mindre bostadsrättsföreningen. Beroende på årstid, planerade events eller oförutsedda händelser kan behovet av trappstädning variera. Därför anpassar vi oss efter våra kunders behov.

Punktlighet

Vi erbjuder trappstädning till ett flertal olika typer av kunder och verksamheter. Gemensamt för samtliga kunder är behovet av att kunna planera och veta när vi utför trappstädning. För oss är det en självklarhet att kunna erbjuda ett anpassat städschema för våra kunder, och hålla de tider som vi kommit överens om. Våra kunder kan alltid räkna med en punktlig och välutförd trappstädning – anpassad efter deras specifika behov.

Vill du veta mer?

Hur kan vi hjälpa dig?
08-744 26 01
info@rubin.nu

Rubin Facilitetsservice

Företaget som grundades 1992 sysselsätter idag ca 20 medarbetare. Rubin Facilitetsservice har belönats med Dagens Industris utnämning Gasell Företag