Kvalitetsuppföljning

Rubin Facilitetsservice arbetar med kvalitet och service, vilket gör uppföljning till en viktig del i vårt arbete. Vi är måna om våra kunder och erbjuder därför våra avtalskunder både personlig och teknisk kvalitetsuppföljning.

Vi arbetar enligt regelsystem som säkrar städkvalité och resultatuppföljning. Som kund ges du möjlighet att välja städlösning efter behov, antingen resultatinriktad funktionell städlösning eller instruktionsledd traditionell städlösning – båda med kvalitetsuppföljning via vårt webbaserade ärendehanteringssystem Summera Support.

Ärendehanteringssystemet Summera Support

Skillnaden ligger inte i kvalitén utan i den personliga uppföljningen. Utifrån erfarenhet vet vi att olika kvalitetsuppföljningar passar olika verksamheter och kunder. Därför erbjuder vi tre olika nivåer av personlig uppföljning för att möta era behov. Oavsett om uppföljningarna sker genom checklistor, arbetsledaruppföljningar eller INSTA 800 så går de även igenom vårt mobila ärendehanteringssystem, Summera Support. Via Summera får både kund och lokalvårdare full överblick över vad som ska utföras när. När lokalen är städad bockar lokalvårdaren av i checklistan och kunden kan enkelt följa sitt ärende via den unika länk kopplad till städningen.

Uppföljning av kvalité

Via Summera Support kan kunden enkelt följa upp städningen, se över statistik och rapporter och maila eller sms:a in felanmälan som tilldelad kontaktperson besvarar med en gång. Våra avtalskunder förtjänar en hög servicenivå, vilket vi garanterar genom stort engagemang och Summeras direktsupport och kvalitetsuppföljning.

Vill du veta mer?

Hur kan vi hjälpa dig?
08-33 41 70
info@rubin.nu

Rubin Facilitetsservice

Familjeföretaget som grundades 1992 består idag av ca 70 medarbetare. Rubin Facilitetsservice har belönats med Dagens Industris utnämning Gasell Företag

Rubin drivs av familjen Hannersund,
fr. vänster Ritva, Göran och Maria.