Kvalitetsuppföljning

Rubin Facilitetsservice arbetar med kvalitet och service, vilket gör uppföljning till en viktig del i vårt arbete. Vi är måna om våra kunder och erbjuder därför våra avtalskunder både personlig och teknisk kvalitetsuppföljning.

Vi arbetar enligt regelsystem som säkrar kvalité och resultatuppföljning. Som kund ges du möjlighet att välja fastighetstjänster efter behov, alltid med kvalitetsuppföljning via vårt webbaserade ärendehanteringssystem Summera Support.

Ärendehanteringssystemet Summera Support

Skillnaden ligger i kvalitén och den personliga uppföljningen, Oavsett om uppföljningarna sker genom checklistor eller personliga uppföljningar så går de även igenom vårt mobila ärendehanteringssystem, Summera Support. Via Summera får både kund och utförare full överblick över vad som ska utföras och när. När uppdraget utförts bockas det av i checklistan och kunden kan enkelt följa sitt ärende via den unika länken kopplad till uppdraget.

Uppföljning av kvalité

Via Summera Support kan kunden enkelt följa upp tjänsten se över statistik och rapporter och maila in felanmälan som tilldelad kontaktperson besvarar med en gång. Våra avtalskunder förtjänar en hög servicenivå, vilket vi garanterar genom stort engagemang och Rubins direktsupport och kvalitetsuppföljning.

Rubin är Certifierade enligt den internationella miljö- och kvalitetsstandarden ISO 9001 och 14001.

Vill du veta mer?

Hur kan vi hjälpa dig?
08-744 26 01
info@rubin.nu

Rubin Facilitetsservice

Företaget som grundades 1992 sysselsätter idag ca 20 medarbetare. Rubin Facilitetsservice har belönats med Dagens Industris utnämning Gasell Företag