Certifieringar

Rubins Tekniska förvaltning och Trappstädning är miljöcertifierade enligt ISO 14001 och kvalitetscertifierade enligt ISO 9001.
Våra certifikat kan du ladda ner här.

Verksamhetspolicy Rubin Facilitetsservice

Rubins verksamhet omfattar fastighetsförvaltning och fastighetsskötsel. Vi ska vara en leverantör
som kännetecknas av:

  • Ett telefonnummer för många tjänster
  • Bra kvalitet
  • Bra bemötande
  • Snabb service
  • Konstruktiv kunddialog
  • Bra förståelse för våra kunders olika krav
  • Tydligt miljöansvar

Vår verksamhet bidrar naturligtvis till en viss miljöpåverkan, men genom våra tjänster vill vi
medverka till att bidra i en positiv riktning genom att förebygga våra kunders behov av akuta
åtgärder i sina fastigheter.

Vårt ständiga förbättringsarbete ska utgå ifrån gällande lagstiftning, intressenters krav, en hög
medvetenhet om vår verksamhet och är nu inriktat på:

  • Bra kvalitet på utfört arbete, service och återkoppling till kunden
  • Inköp/Leverantörer
  • Transporter

Göran Hannersund – VD

Fastställd 2018-07-25

Vill du veta mer?

Hur kan vi hjälpa dig?
08-744 26 01
info@rubin.nu

Rubin Facilitetsservice

Företaget som grundades 1992 sysselsätter idag ca 20 medarbetare. Rubin Facilitetsservice har belönats med Dagens Industris utnämning Gasell Företag