Certifieringar

Rubins städverksamhet och fastighetsförvaltning är miljöcertifierade enligt ISO 14001 och kvalitetscertifierade enligt ISO 9001. Våra certifikat kan du ladda ner under Pressmaterial.

Verksamhetspolicy Rubin Facilitetsservice

Rubins verksamhet omfattar städning, fastighetsförvaltning och fastighetsskötsel. Vi ska vara en leverantör som kännetecknas av:

 • Ett telefonnummer för många tjänster
 • Bra kvalitet
 • Bra bemötande
 • Snabb service
 • konstruktiv kunddialog
 • bra förståelse för våra kunders olika krav
 • tydligt miljöansvar

Vår verksamhet bidrar naturligtvis till en viss miljöpåverkan, men genom våra tjänster vill vi medverka till att bidra i en positiv riktning genom att bland annat ta hänsyn vid val av produkter och metoder.

Vårt ständiga förbättringsarbete ska utgå ifrån gällande lagstiftning, en hög medvetenhet om vår verksamhet och är nu inriktad på:

 • Bra kvalitet på utfört arbete, service och återkoppling till kunden
 • Inköp/Leverantörer
 • Kemikalier
 • Transporter
 • Ergonomi
 • Vårt arbete ska skapa största möjliga kundnytta.

Göran Hannersund – VD

Fastställd 2014-03-28

Vill du veta mer?

Hur kan vi hjälpa dig?
08-33 41 70
info@rubin.nu

Rubin Facilitetsservice

Familjeföretaget som grundades 1992 består idag av ca 70 medarbetare. Rubin Facilitetsservice har belönats med Dagens Industris utnämning Gasell Företag

Rubin drivs av familjen Hannersund,
fr. vänster Ritva, Göran och Maria.